Muziek

In de onderliggende pagina’s kunnen de koorleden de stem voor hun partij vinden (tenor, sopraan, bas, alt) met uitzondering van de nog gecursiveerde titels:

 • Aanroep
 • Als je brood deelt
 • Antifoon (Psalm 127)
 • Beurtzang Psalm 121
 • De Heer is mijn Herder (Psalm 23)
 • Dit is het uur
 • Doe mij binnengaan (opname)
 • Gedenk ons hier bijeen
 • Gezegend zijt Gij
 • Heer, niet trots
 • Heer, wij zijn bijeengekomen
 • Heer, wijs mij uw weg
 • Hoor mijn woorden, Heer
 • Ik zegen de dagen
 • Ik zie in de sterren
 • Lied van het mensenkind
 • Naar Psalm 92
 • O Jesulein
 • Onder de hoede
 • Op een stem van ver gehoord
 • Psalm 31
 • Tienduizend redenen
 • Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef (Psalm 104)
 • Voor U
 • Woord dat
 • Zegenbede
 • Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Zoals een bloem
 • Paasoratorium Het Lam